Lekeplasskontroll: Vår sikkerhet, barnas glede
En trygg og innbydende lekeplass er et viktig aspekt ved barns utvikling. Her får de utløp for sin energi, utfordrer sine motoriske ferdigheter og lærer seg sosiale dynamikker gjennom lek. Det er imidlertid et ansvar som ligger på de som eier og drifter lekeplassene, det være seg kommuner, borettslag, skoler eller barnehager, for å sikre at disse områdene er trygge for barna. Dette ansvar kalles lekeplasskontroll. Viktigheten av lekeplasskontrol...